Samarbejde med BørneBasket Odense

Odense Basketball Klub & BørneBasket Odense samarbejder om at bringe basketball’en ud til børnene

Basketball bør være tilgængelig for alle børn i Odense. Derfor har de 2 basketballforeninger i Odense valgt at indgå et strategisk samarbejde, der kommer det odenseanske basketball landskab til gode. Imens Odense Basketball Klub igennem de sidste år har fået flere og flere ungdomsmedlemmer, så har potentialet vist sig at være endnu større ift. resten af landet. Sammenlignet med landsplan, hvor 2,0 promiller af befolkningen går til basketball, så er der kun 0,8 promille af den odenseanske befolkning der går til basketball.

Odense Basketball Klub  vil drive alle hold fra U-14 (årgang 2005 og ældre), imens BørneBasket Odense vil drive alle hold fra U12 og yngre (årgang 2006 og yngre). Derfor skal Odense Basketball Klub være et samlingspunkt når børnene med alderen selv kan tage cyklen til basketball.

For at bringe basketball’en ud til børnene, så opretter BørneBasket Odense små lokale afdelinger hvor tilgængelighed er i højsædet på flere fronter.

  • Geografi: Mindsker distancen fra skole, hjem og forening og forsøger at dække hele Odense
  • Økonomi: BørneBasket Odense’s foreningsmodel tilbyder særdeles lave kontingentsatser i modsætning til andre foreninger
  • Køn: Der oprettes særskilte drenge og pigehold hvor det er muligt og giver mening

BørneBasket Odense specialiserer sig i, at lave pædagogisk og inkluderende træningsfællesskaber i nærområderne i Odense (I øjeblikket på Rosengårdsskolen, Tarup Skole og Hunderup Skolen, imens der også planlægges opstart på Tingløkkeskolen). Når børnene så bliver U-14 spillere, så henvises der til U-14 holdene i Odense Basketball-regi.

Mange af de samme personer er gengangere i begge foreninger og der er derfor bred enighed hele vejen rundt om at denne strategi er den bedste måde for at opnå begge foreningers visioner.

Odense Basketball Klub’s Vision:

Visionen for Odense Basketball Klub er helt grundlæggende at styrke basketball i Odense. Vi ønsker at udbrede interessen for basketball, og derigennem styrke klubben med flere medlemmer på flere sportslige niveauer. Vi vil være en klub hvor der både er plads til elite og bredde. Vores bedste seniorhold (både damer og herrer) skal hvert år gøre sig gældende i dansk divisionsbasketball. Derudover skal der være hold for begyndere og motionister. Ungdomsafdelingen skal styrkes med flere medlemmer så vi i nærmeste fremtid kan tilbyde mindst ét hold i alle aldersgrupper (BørneBasket Odense <U12). Vi vil bestræbe os på at have dygtige og kompetente trænere der bakkes op af en velfungerende bestyrelse.

BørneBasket Odense’s Mission & Vision:

Missionen – “At skabe basketballoplevelser for livet”

Visionen: ”I 2020 skal BørneBasket Odense være den førende børnebasketforening i Danmark. Med førende menes at vi skal kunne nå ud til alle børn i Odense,  ved at være i rækkevidde for alle børn, uanset geografi, økonomi og køn.

Har man spørgsmål til det strategiske samarbejde imellem Odense Basketball Klub & BørneBasket Odense eller har lyst til at hjælpe til på den ene eller anden måde, så kan de rettes til – Formand Odense Basketball Klub:

Alkis Zimmermann, 27 60 55 70 // 

alkiszimmermann@gmail.com

eller

Formand BørneBasket Odense: 

Mikael Nors-Ganer, 28 45 42 91 // mik_ganer@hotmail.com