Informationer og regler for brug af H.C. Andersen Hallen

Døren til hallen er åben 10-30 minutter før hver træningsstart/kamp.

Vi har selv bedt om at døren er låst under træninger og kampe. Dette for at undgå at uvedkommende kommer ind i hallen eller i omklædningsrummene. Det er på ingen måde i orden at sætte noget i klemme i døren – heller ikke for en kortere periode. Har man brug for mere specifikke åbnetider til arrangement eller kamp i løbet af weekenden, så brug nedenstående kontakt nummer.

Trænings- og kamptider angiver, hvornår der må spilles basket i hallen Kommer man i hallen før tid og der er andre foreninger eller hvis SFO’en i hallen, må man vente med at spille til deres tid i hallen er overstået – det gælder også spil på kurvene langs væggene.

Når man forlader hallen, og der ikke står et andet hold klar til at overtage, skal man sørge for følgende:

  • Kurvene skal køres op
  • Bolde og stole skal låses ind i boldrummet
  • Trappegangen foran boldrummet skal være fuldstændig ryddet for ting
  • Alle vinduer i omklædningsrummene skal være lukkede
  • Alle døre skal smækkes eller låses
  • Dommerbord skal låses ind i redskabsrummet

Har man træning midt på en træningsaften, men det efterfølgende hold ikke møder, skalovenstående være sikret, før man forlader hallen. Kommer et hold senere igen, må de atter køre kurvene ned, låse boldene ud etc.

Nøgler er holdenes eget ansvar Det er holdenes eget ansvar at sørge for, at ovenstående er bragt i orden, når man forlader hallen. Hvis den der sædvanligvis har holdets nøgle ikke er tilstede, er det derfor også holdets eget ansvar at få nøglen overdraget, til en der er i hallen. Der vil på alle hold være 2 personer, som har nøgler. Der hænger desuden en back-up nøgle, til at sænke kurvene, i boldrummet.

Når vi har forladt hallen i utilfredsstillende stand Pedellen har af bestyrelsen fået grønt lys til at kontakte trænerne for de respektive hold direkte. Hvis skolen om morgenen møder ind til kurve der ikke er hejst, ting der ligger i trappegangen etc., vil træneren for det hold, der trænede sidst aftenen før, blive kontaktet. Ligeledes hvis der går en alarm forårsaget af åbne vinduer vi har glemt at lukke eller døre vi ikke har låst.

Når man møder til en hal i uorden Ring til pedellen hvis fx døren til hallen ikke åbner til aftalt tid eller kurvene ikke kan køres ned. Er noget decideret ødelagt eller i stykker, så tag billeder af det og send dem med en forklarende SMS til pedellen. I boldrummet hænger en pedel-vagtplan inkl. telefonnumre. Orienter jer her inden I tager kontakt, da der er flere om vagterne i weekenderne.

Er der spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at kontakte formand –

William Bond på 20 84 56 15

Med ønsket om en god sæson 

Bestyrelsen